Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

Vớt tìm tư thơ...


 Em ơi..
Em ơi kẻo ngã xuống hồ
Long lanh đáy nước tứ thơ chìm dần
Vớt làm chi nữa giai nhân
Xin em bảo trọng tấm thân ngọc ngà
Bên hồ xa lắm xa xa..
Trách người quân tử đi qua ỡm ờ..
Cố tình thả xuống hồn thơ..
Để em tôi phai ngẩn ngơ vớt tìm..