Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Mùa xuân..Mỗi năm mẹ gánh xuân về
Bạt ngàn hoa Cải chân đê rực vàng
Mùa xuân em bước rôn rang
Liêu siêu bóng mẹ đầu làng nao  nao…!!!