Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

Hoa tím ...


Hoa tím mải trôi theo tháng ngày
Xuân về cỏ dại đợi mãi đây
Mai ngày lá úa theo gió cuốn
Nao nao sương lạnh ướt vai gầy….