Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Tháng 3 ngọt ngào…


Rủ đi chụp ảnh em cười..
Thay đồ mặc áo sợ người ta chê….


 Cai tổ con chuồn chuồn…..

 Cơm và chủ nhà.

Giỏ nhà ai..Quai nhà ấy
Tháng 3 ngọt ngào…