Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Em tôi…


.

Em tôi lấy chồng
Cây Gạo bên sông
Nở đầy hoa đỏ…Con cá dưới hồ
Xôn sao, xôn sao
Đàn cò về tổ…Thuyền  tình ngày xưa
Chênh chao, chênh chao..
Nay về bến đỗ….