Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013

Mẹ tôi…


Nhân ngày 8/3/2013 …
Con trai của mẹ không viết được gì hơn….Con chỉ xin  đăng bài hát này  kính dâng Mẹ hiền ở nơi  xa xôi,  nhưng rất gần ngay trong trái tim chúng con…