Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Lời hứa…

Anh hứa từ nay, chẳng buồn đâu
Rũ sạch ưu tư với muộn sầu
Nén lệ gượng cười - Em rời bến
Hẹn hò trong mộng …Sẽ cùng nhau...

Anh hứa từ nay rứt nỗi đau
Bạn với thi ca suốt đêm thâu…
Lỡ nhịp cung đàn dây oan khúc
Nguôi ngoai em hỡi mối tình đầu....

Anh hứa từ nay mãi về sau
Mỗi mùa trắng rụng những hoa Cau
Nâng niu kỷ niệm gom khăn thắm
Thương nhớ vẹn nguyên một sắc màu.
 

Vui lên em hỡi bước qua cầu
Chớ buồn nhỏ lệ lạnh sông sâu
Cỏ may cứa buốt hồn trai trẻ
Anh vẫn cười vui …Có buồn đâu…?

Em hãy vui lên dẫu mai sau
Pha sương tóc trắng bạc mái đầu
Mãi mãi trong anh, em chỉ một
Đắm đuối tình si …Chẳng rời nhau…

Chia lìa anh biết rất thương đau…
Huyền thoại Ông Ngâu với  bà Ngâu
Nước mắt thay mưa buồn hạ giới
Tơ trời …Đành vậy… trách ai đâu…???
 ( Ông Ngâu, bà Ngâu: Tình truyện mưa ngâu tháng bẩy)

Ca khúc: Tôi đưa em sang sông...