Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Trời thu rầu sắc lá...

 (Nén hương lòng con xin tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)
Gió cứa trời thu rầu sắc lá
Non sông trăm ngả khóc tiễn đưa…


Bác ơi… Bác đã đi rồi
Triệu triệu con tim gọi Bác ơi
Khôn ngăn dòng lệ trào my mắt
Dâng hiến non sông trọn kiếp người
Hai cuộc trường trinh chẳng nghỉ ngơi
Vị Tướng tài ba giữa dòng đời
Nén hương tưởng niệm anh linh Bác
Lệ Thuỷ... bến bờ nước mắt rơi
Cháu con thề nguyện noi gương Bác
Bảo vệ quê hương với biển trời
An Lạc… Bác về theo tiên tổ
Nghe sóng dạt dào giữa trùng khơi…
13/10/2013
Hồn tử sĩ:....