Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

LỆ ĐÁ…

Tôi lang thang bên bến bờ của Nhạc Trịnh...Bỗng nghe bài hát đằm sâu tha thiết đến khôn cùng ( Lệ đá) muốn lưu lại trên trang này một lần kỷ niệm..Thăp nén hương lòng tưởng nhớ một Nhạc sĩ tài ba Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...