Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

Tuý luý say

Người đem trái đất
Ngâm thành rượu
Ta nướng càn khôn
Tuý luý say…
Trời già đâu biết nơi trần thế
Bầu rượu
Túi thơ
Cạn lại đầy…?
 
Theo anh …
Em đã bao ngày tháng
Chung hưởng ngọt bùi
Trộn đắng cay
Nghĩa tình  chọn vẹn
Vui một kiếp
Mãi mãi cùng ta ..
Với gió mây…
 
Em nói ngày xưa
Thế mà hay
Khéo chọn “nhà thơ”
Trắng bàn tay
Chỉ “giầu câu chữ”
Khô tiền bạc
Thanh đạm
Thuỷ chung
 Ngày nối ngày…
“ Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm sông hương mặc người..”