Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Phố đêm…Phố đêm lành lạnh
Chớm đông về
Vẳng nghe đàn khúc tái tê cung sầu
Gió ơi gió thổ về đâu
Cho ta chia sẻ nỗi đau cùng người…
Nghe ca mà nước  mắt rơi
Sương khuya từng giọt bên trời nao nao…