Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

Sang ngang...

Thương tặng ( Thân chủ của tôi…) Người phía trời xa

Em đã sang ngang
 …Quá vội vàng
Một chiều nhạt nắng lúc đông sang
Em nào đâu biết
Đời trinh nữ…
Một phút mà thôi trót lỡ làng…
Anh muốn:
Pha rượu vào chiều cho nắng ấm
Uống cạn càn khôn vẫn chưa say...
Em tôi đâu biết ngày xưa ấy
Người đợi 
...Nào ngờ đã tóc mây....

Mời bạn nghe ca khúc: Phôi pha...Khánh ly ca