Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Mái cũ- Trường xưa...

                                  Kính tặng các thày cô giáo nhân 20/11
Có dòng sông nào không chảy về xuôi
Có người học trò nào không nhớ thày cô giáo cũ?
Năm tháng yêu thương biết bao nhiêu cho đủ
Xa mái trường rồi… Nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai…
Cánh Phượng hồng sẽ cũng tàn phai
Bụi phấn trắng cũng mờ dần theo ký ức
Nhưng phía trước những trang đời rạo rực
Có nơi bắt đầu là mái cũ-trường xưa…
HGiang
Mời các thày cô và các bạn nghe ca khúc: Mái trường thân yêu...
hiephoa.net