Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Chẳng vấn vương

Hoa sữa vẫn nồng nàn...
Góc phố 
Cỏ may hoang dại bến sông Thương...
Đò ai xuôi ngược...
Đời thôi kệ.
Danh vọng bạc tiền
Chẳng vấn vương....

Thân tặng HS 20h 17.11.2014

Mời bạn nghe ca khúc:Gọi đò do ca sĩ Dương Ngọc Thái thể hiện