Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Đêm lao xao...

Đêm nay 20/11...Bỗng nhiên nhớ về những tháng ngày....
Không biết viết gì hơn... xin gửi về nơi ấy..!!! 
bản nhạc:
Đêm lao xao...Minh Tuyết

Và bài hát Hoa Cỏ may Thơ Huonggiang: qua đường linh: