Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Mãi thiếu bóng cha

Từ nay thiếu mãi bóng Cha
Nén hương con thắp xót xa ngậm ngùi


Chữ sinh... Chữ tử ở đời
Luôn hồi lá rụng về nơi đất lành


Ngày thu ...Cạn gió heo hanh
Chìm trong tiếng nấc..Dạ đành... Cha đi
25/10/2014
Mời ban nghe những ca khúc hát về người cha và người mẹ kính yêu
Đương linh:

http://hiephoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7122:thiu-mai-bong-cha&catid=119:xahoichung&Itemid=610