Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Văn hoá phố…?

Em ơi văn hoá phố phường
Áo em chẳng mặc ra đường sao đang….???

Mời cùng bình luận