Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Có mà không…Nắng hạ sao đong.. Giọt sầu đông?
Lửa Phượng ve ngân lạnh trong lòng

Muối mặn gừng cay nhoà bỗng chốc
Tỉnh tỉnh mơ mơ có mà không…!!!