Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Chênh chao .....
Chênh chao…
anh minh hoa

Chênh chao em vẫn chênh chao
Nổi chìm phận liễu ai nào có hay
Bên thềm tóc gió thôi bay
Dưới mi sương đọng…Giọt nay lanh tê..