Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Tơ trời...Tơ trời quấn quýt núi non xanh
Sơn nữ tâm tư kể ngọn ngành
Nghe sáo dặt dìu bên suối vắng
Nam tử phiêu du khúc độc hành…

Cạn thu se sắt gió heo hanh
Lối mới đường cong khúc quanh quanh
Thềm hoa người đợi hương xuân mới
Một góc trời riêng vẫn chọn dành…

 

Lạ nhỉ thu về đâu có thu
Tràn trề nhựa sống khúc phiêu du
Xuân bỗng ùa về trong căng nhịp sống
Chuông chùa, mõ cốc một đường tu….