Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Tôi lỡ yêu em….Tôi lỡ yêu em
Tôi lỡ yêu em…
Mỗi ngày xa cách
Lại càng nhớ thêm…!!!


Thuyền em đóng ván

Sâu xa giận hờn
Ai hay nhung nhớ
Đêm tràn mỗi đêm…..