Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Tạ từ...

Thu tàn  đông lạnh xuân chửa sang
Gót sen tha thẩn bước nhẹ nhàng
Đâu hồi chuông vẳng chùa Non nước
Nợ tình một khối phận đa mang…
Tôi hẹn cùng em mùa lỡ làng
Trái chín vườn xuân nắng mênh mang
Mầm biếc chồi thơ dần lớn dậy
Dùng rằng duyên kiếp nặng trái ngang

Em nói tạ từ hỡi vườn xuân
Từ nay thôi nhé chẳng lại gần
Thanh thản em về cùng người lạ
Đu kiếp phong sương với giai nhân…

Tôi thả hồn thơ giữa đời trần
Từ tim cảm tác hóa tứ vần
Bỗng đứt dây tơ diều chạng vạng
Mõ cốc chùa xa..Tiếng chuông ngân.

Mời bạn nghe ca khúc: Tiếng chuông chùa...Bich phương ca