Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

Chiều đông….

Em về với mẹ chiều đông
Lao sao bến nước mà lòng… Ngổn ngang
Còn đây một khóm tre làng
Trâu già ngoảnh mặt vội vàng quay điSóng sông vẫn vỗ thầm thì
Chuyện người con gái đã đi…Lại về..
Cỏ may tím ngắt triền đê

Có người (Quân tử) lời thề mang theo…
Mời ban nghe; Khúc hát sông quê....