Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Biển yêu.....

Biển yêu mãi mãi 
...thương bờ...

Bao năm còn mặn 
...bây giờ nhạt đâu..
Đau đáu từ dưới 
....ngàn sâu...
Trồi lên hóa sóng bạc đầu thiết tha...
Dâng đời cả một khúc ca
Tình yêu đằm thắm như ta-với nàng...

Mời bạn nghe ca khúc: Truyện tình của biển...Tùng Dương ca