Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Dưới my sương đọng....

                                                                   Thân tặng người ấy, hãy chọn một bờ vai...
Chênh chao em vẫn chênh chao
Nổi chìm phận liễu ai nào có hay

Bên thềm tóc gió thôi bay
Dưới mi sương đọng…
Đông ngày lạnh tê…
( Hãy đứng dậy lên em..Vui ngày mai nắng mới, xuân về...)

Mời bạn nghe ca khúc: Hãy nín đi em