Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Tháng bẩy..

Tháng bẩy đã bất đầu
Trời tầm tã  mưa ngâu
Cho Ngưu lang –Chức Nữ
Cho Ông Ngâu bà Ngâu…

Tháng bẩy những giọt sầu
Đã đi vào huyền thoại
Những mối tình ngang trái
Phôi pha phép nhiệm màu…
 
Tháng bẩy tháng mưa ngâu
Xin làm cầu ô thước
Qua vực thẳm sông sâu
Cho Trai gái  gặp nhau

Anh và em tháng bẩy
Có gì đâu gì đâu
Hai trái tim chân thật
Tình yêu mới ban đầu…
Mời bạn nghe ca khúc: Hãy tin hãy yêu...