Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Lá ơi...!!!

LÁ ƠI ...
XÍCH LẠI GẦN NHAU...
NỔI NÊNH BIỂN CẢ 
BẠC ĐẦU CHƯA PHAI
QUA BAO SUỐI RỘNG
SÔNG DÀI...
CHIỀU DẦN CẠN BÓNG
BỜ VAI TỰA CÙNG
MÂY GIĂNG MƯA GIÓ BẬP BÙNG
ĐẦY VẦNG TRĂNG NGỌC KHÔN CÙNG.... HỠI EM
Lá ơi xích lại gần nhau

Nổi nênh biển cả bạc đầu chưa phai


Qua bao suối rộng sông dài

Chiều dần cạn bóng bờ vai tựa cùng

Mây giăng mưa gió bập bùng

Đầy vầng trăng ngọc khôn cùng hỡi em


Mời bạn nghe ca khúc: Anh muốn sống bên em trọn đời...(NSUT: Y MOAN)