Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Lệ ướt my cong…

Đêm khóc em buồn ướt mi cong
Gió cứa xót xa phận má hồng
Trời còn đùa mãi rung cánh liếp
Có chồng hờ hững cũng như không…

Thủa ấy em về được làm dâu
Hây hẩy gió xuân mối duyên đầu
Thờ ơ lạnh  nhạt..Như chẳng có
Tình chồng  nghĩa vợ được bấy lâu?


Em hỏi mình ơi?..Chỉ lắc đầu
Duyên cớ tại sao lỗi ở đâu?
Mấy năm  mặc vậy không giao kết
Để cả mùa xuân  ngậm nỗi sầu….

Em khóc trong đêm thật đớn đau….
Nước mắt trái ngang gối chuyển màu
Ai người chỉ lối cho em bước?
Nụ cười hưu hắt những ngày sau….
Mời bạn nghe ca khúc: Đêm buồn...