Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Dại khờ..Say

Dại khờ…
Nửa tỉnh nửa say
Trăng tròn hây hẩy
Gió lay câu thề
Liêu siêu chìm đắm cơn mê
Aí ân…
Nào biết đường về nữa đâu?
Tóc pha sương tuyết mái đầu
Ngẩn ngơ…
Bóng nguyệt tầng lầu nhũ hoa
“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà”
Rõ ràng…
Chỉ một là ta với nàng
Chiêm bao, du mộng rộn ràng
Hồn thơ …
Trong vắt chén vàng chợt rơi
Trong mơ được biết miệng cười
Nghiêng tay…
Nửa cốc…
Ngã đời vào em….!!!
Mời bạn nghe ca khúc: Giấc mơ....