Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Quyét chiều...!

Quyét chiều gom lá vàng rơi
Đốt thành tro bụi tiễn thời đã qua
Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Giếng trong tẩy gội thịt da một lần
Nắng mai bừng tỏa sắc xuân
Đầu cành chim hót tần  ngần khách thơ…..

Đời là vậy, trong đục cũng đành, có mấy ai không muốn mình được hạnh phúc; Song trót lỡ chuyến đò duyên....Đứng lên em....Ta đứng lên đón ngày mai nắng mới...
Mời bạn nghe ca khúc: Tình lỡ....(giọng ca vàng Khánh Ly ca)