Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Nước mắt của biển


Lang thang giữa biển đời
Gặp em người con gái
Nhung nhớ không hề nguôi
Đêm về tôi thầm gọi
Em ơi ..em của tôi
Sóng vẫn vỗ cuối trời
Không vô tình biển mặn….!!!

Hình ảnh