Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Nhớ.!!!
Ảnh bìa
 Cảm ơn đời mỗi  sớm mai thức dậy…ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Nhớ lắm em yêu nhớ dáng hình
Nhớ đôi môi nhỏ nụ cười xinh
Nhớ vầng trán rộng ngây thơ quá
Nhớ mắt em yêu dậy sóng tình…..