Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Chén sầu


Chén sầu uống cạn đêm thâu
Sương giăng giăng lối bạn bầu tứ thơ
Trời xui Mỹ nữ đâu ngờ..
Sen vào giữa mộng cho mơ mãi còn…
Em đưa tôi tới đầu non
Mênh mông bể ái lầu son trăng ngà
Tay tiên chạm khẽ thịt da
Tiếng chuông giật thót…Vỡ oà mộng tan…