Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

NƯƠC MẮT NGƯỜI YÊU XƯA...

Nước mắt người yêu xưa...

Em khóc…
Nhưng không ra nước mắt
Tiếng nấc nghẹn ngào…
Đau thắt con tim
Hơn một lần em đã lặng im
Để mặc đời trôi theo số phận….
Em nói:
Anh ơi xin đừng giận
Một lần thôi.. Xin được sẻ chia
Để mai ngày có phải xa lìa
Thì với anh hôm nay là lần cuối.
Em biết
Ngày xưa là quá vội
Tiếng sét ái tình
Tiếng sét giữa thinh không
Đò  sang ngang, theo lái theo chồng
Để mình anh tím ngắt cả chiều đông…