Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

GIÂY PHÚT CHẲNG BÌNH YÊN...


Giây phút chẳng bình yên

                                                                                                      Tặng người xa xứ... 
Quỳ gối con xin tạ ơn Trời Đất
Đã cho con Hương mật vị đời
Sóng liên hồi, sóng vỗ khôn nguôi
Bờ cát trắng, sóng đằm mình ôm tha thiết....
Ở chốn xa vời  em ơi có biết
Phút xao lòng hoang tái một miền thương
Mảnh trăng khuya, sương rơi ly càpê chát mặn
Mãi nồng nàn…Giây phút chẳng binh yên.
 HươngGiang 4/2012