Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Chiều gầy...

                                                                                                Thân tặng Đ Hương
Chiều gầy thêm gió hanh hao....
Lá vàng khô rụng chao chao nghiêng chiều...
Từ khi chớm dại chữ YÊU
Bóng câu thoắt đã cạn chiều rồi a...?


Đã chiều thật rồi, sương thu lành lạnh ngại ngùng bước chân; bao người mong được hồi xuân, nhưng luật đời đâu rễ cho ai được toại nguyện.
Chả nhẽ người ta cứ trẻ mãi ko già... Già rồi ai cũng phải cũng ra đi và ra đi không trở lại... 
Chỉ có Trời già  là mãi mãi còn thôi
Có ai nói: TRỜI NON BAO GIỜ..?
Mời bạn nghe ca khúc : Tiếng chuông chiều thu...