Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Tặng em câu hát....

Ta có bàn tay
Và tình yêu này
Cuộc đời xum vầy
Thì có xá chi...
Lấp biển vá trời....

Em ơi
Em ơi.... tháng mười
Tặng em
Câu hát
Cùng nhau....
Ta ... xây đời....

HG 20/10/2015