Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

ĐẤT VÀ CÂY...

Từ bao giờ chẳng rõ
Đất và cây thương nhau
Cây muốn sống bền lâu
Rẽ cắm sâu lòng đất
Đất muốn thật mỡ màu
Có gì đâu, gì đâu..
Lá vàng rơi ấp ủ
Tháng ngày giành cho nhau…
HGiang
Mời bạn nghe: Ca khúc tình cây và đất ...Thanh Thủy