Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

Vượt lên...

Đã 07 đêm thức trắng...
Hơn 10 ngày với những cơn đau nặng.....
Đang cố để vượt lên...
HG cảm ơn các bạn rất nhiều đã ghé thăm động viên....

Nhưng dầu sao đi nữa HG cũng xin cảm ơn mùa xuân... vì mùa xuân đã cho HG cảm xúc để tự điều chỉnh lại mình đảm bảo sức khỏe tốt hơn, HG tin mình vượt qua và sớm bình phục để lại tiếp tục được học hỏi và giao lưu cùng các bạn bè muôn phương.....
Mời bạn nghe ca khúc xuân xuân...