Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

DẠI KHỜ...


 Dại khờ nửa tỉnh nửa say
Trăng tròn hây hẩy gió lay câu thề
Liêu siêu chìm đắm cơn mê
Aí ân nào biết đường về nữa đâu
Tóc pha sương tuyết mái đầu
Ngẩn ngơ bóng nguyệt tầng lầu nụ hoa
“Rõ ràng trong ngọc trắng ngà”
Rõ ràng chỉ một là ta với nàng
Chiêm bao khe khẽ nhẹ nhàng
Hồn thơ trong vắt chén vàng bỗng rơi
Mới hay được biết miệng cười
Nghiêng tay nửa cốc ngã đời vào em….


Mời bạn nghe ca khúc......yêu