Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Tháng tư

Tháng tư đã chuyển giao mùa…
Nao nao con sóng như vừa gặp nhau
Thời gian chẳng đổi thay màu
Bến xưa thuyền cũ còn đâu bóng người…???
Ai hay nơi cuối chân trời
Cỏ may ngơ ngác hoa trôi giữa dòng…..