Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Dễ gì đâu...

AI CŨNG PHẢI GIÀ CŨNG PHẢI ĐAU...
CÓ ĐIỀU ĐẾN TRƯỚC HAY ĐẾN SAU
TRỜI BỎ CHO QUA LÀ PHÚC LỚN
MƠ THÌ MƠ VẬY DỄ GÌ ĐÂU.....

Mời bạn nghe ca khúc gặp mẹ trong mơ...