Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Ru hời…

“Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu nồng..với chính tôi”
Lênh đênh một kiếp thuyền trôi
Gom vào nỗi nhớ bồi hồi mà chi….
Tháng năm có nhớ nhau gì
Tay nâng cánh Phượng…Ôm ghì sắc xưa
Đã từng chan gió hứng mưa
Nổi nêng một kiếp đò đưa hỡi người
Xa trông ngàn vạn trùng khơi
Còn đằm một tiêng ru hời chốn quê…


Mời bạn nghe ca khúc : Quê hương qua giong ca Cẩm Ly