Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Khoảng trời

                                                                                           Thân tặng em…
Trước bão dông mới biết thuyền vững lái
Lỡ một lần, khôn, dại, biết nhiều hơn,,,
Đêm về ...Vẫn biết cô đơn
Mẹ con ấp ủ sớm hôm thanh bình
Chữ nhân chữ nghĩa, chữ tình
Chữ duyên, chữ nợ ba sinh một đời..
Vẳng nghe đâu tiếng ru hời
Mảnh trăng riêng với khoảng trời mênh mang....
 

Mời bạn ghé đọc qua tiêu đề:
Mời ban nghe ca khuc: Ru con...