Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Tôi nợ em...

Tôi nợ em...Biết đến khi nào mới trả được đây? Năm 2013 đã qua rồi hôm nay ngày 08 tháng 01 năm 2014...Tôi chưa làm được điều ấy, điều còn canh cánh trong tôi. Hình ảnh người con gái mắt rớm lệ đợi chờ người yêu trở về trước khi từ dã cõi đời...người ta đã chờ tôi, chờ cả một đời con gái, trước khi trút hơi thở cuối cùng em còn nhắc đến tôi…”Lời thề Hoa cỏ may” ngày ấy đã ràng buộc tôi và em giữa hiện tại - quá khứ của câu truyện tình bên dòng sông Như Nguyệt tự ngàn xưa...Tôi nợ em, nợ cả điều mà tôi chưa nói với vợ tôi bây giờ (trăm năm dương thế)...Thưa bạn đọc khi tôi viết những dòng này trái tim tôi đầy trắc ẩn. Dòng sông Cầu quê tôi nước vẫn lặng lờ xuôi chảy đến vô tình... Nhưng tôi biết đôi bờ sông kia nơi ngút ngàn xanh  bãi mía, nương dâu, chân trời xa tít với đám Hoa cỏ may tím ngắt cả triền đê đã biết câu truyện của tôi... Tôi viết là để trải lòng như một lời khất nợ cùng em...Tôi nợ em... Nợ cuộc đời em ngày ấy...

Sông Cầu nước chảy lơ Thơ
Truyện tình ngày ấy ai ngờ nợ mang
Tơ trời theo gió lang thang
Ngu ngơ hỏi biết tìm nàng nơi đâu?
Ngược dòng theo cuộc bể dâu
Xuôi về biển lớn nhịp cầu chênh vênh
Còn nghe thác réo đầu ghềnh
Tiếng em đứt quãng ngẹn sầu xa xa
Nén hương… Thắp sáng tim ta
Rêu phong miếu cổ, xi già rủ thương
Chữ tình ai chẳng nặng vương
Chữ tâm quyết chí… lên đường tìm em!!!

Mời bạn nghe ca khúc: Tìm em…