Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Một lời thú tội... Ngẹn lòng hỡi em….!!!

Còn đâu những tháng ngày yêu
Còn đâu nắng sớm, dáng chiều đợi mong
Làm chi tiền có như không
Một lời thú tội... Ngẹn lòng hỡi em….!!!
Mời các bạn đọc câu truyện: Lời thú tội muộn màng của người đã khuất qua đường linh:
http://hiephoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4025:truyn-cui-tun-li-xin-li-mun-mang-ca-ngi-a-khut&catid=81:van-hoa&Itemid=516
Mời bạn nghe ca khúc: Mùa thu lá bay…