Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Yên bình...

Yên bình đá cảnh chiều quê
Thong dong vui với bộn bề ..Thong dong...Nhẹ tênh một cõi hư không
túi thơ bầu rượu cho lòng thênh thênh..


HGiang
Mời bạn nghe ca khúc: Ca dao em và tôi..Quang Linh