Thứ Sáu, 12 tháng 5, 2017

Cô độc cơn bão lẻ loi...!!!...?

Bão sé toạc đêm đen
Quằn quại…
Bão hôn lá, ôm cây
Gió giông…
Chớp giật mưa dầy
Đêm không nói gì
Nén chịu……..
Bão miễn cưỡng ra đi
Để lại những cây Xi ngã gục….
Đêm thôi thúc… 
Ngày mai nắng mới
Chỉ còn lại vết thâm tím trên môi...


…..
Bão đã đi rồi
Đời bão vậy thôi
Cơn bão lẻ loi

Dữ dằn…
Cô độc
HG Viết sau cơn bão đêm và Cơn bão trong đời một người xứ lạ..
Mời bạn nghe ca khúc: