Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Nén hương lòng thắp cho em...

Cô đơn bên tách cà phê
Đắng rơi từng giọt tái tê cung sầu
Đêm nay em ở nơi đâu?
Lạnh trong nấm đất rầu rầu khói hương

Cung đường oan nghiệt cung đường
Chỉ trong khoảng khắc tai ương nào ngờ
Con thơ còn lắm dại khờ
Dở dang em với giấc mơ chưa thành

Giờ đây nhà cửa vắng tanh
Liêu siêu bóng bạn thiếu hình em tôi...
Đêm tàn còn đọng sương rơi
Bên ly nước đắng khóc người thác oan.....

Một nén tâm hương cho em khi không may tai nạn bất ngờ...Một lời cảnh báo sâu sắc cho những người cầm vô lăng điều khiển những hung thần trên xa lộ...
Em hãy siêu thoát nghe em...!!!
HG