Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Ai ngờ nắng lên…

                                              (Chỉ để tặng một người)
Chốn xa mong hãy ngủ ngon
Gối êm đan mộng gió vờn vườn xuân


Lãng du thi khách dừng chân
Tần ngần mê đắm hồng trần ngẩn ngơ
Bút hoa tả ngọc gieo thơ
Tìm vần chẳng thấy...
Ai ngờ nắng lên.
Mời bạn nghe ca khuc: Bản tinh ca ngọt ngao...